Witamy na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30.000 Euro

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów za 2019 i 2020 rok


Szczegóły w zakładce "Zamówienia publiczne"

Ogłoszenie konkursu ofert

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację świadczeń medycznych w zakresie:

Lekarz pediatra
Lekarz internista
Lekarz chirurg
Lekarz ginekolog
Fizjoterapeuta

Szczegóły w zakładce "Zamówienia publiczne"

Ogłoszenie konkursu ofert

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje o ogłoszeniu konkursu ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

„Rozbudowę budynku przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Zawiszaków 23 w Warszawie-Rembertów w oparciu o posiadany projekt koncepcyjny rozbudowy”.


Szczegóły w zakładce "Zamówienia publiczne"mhpv2jpg

Misja SZPZLO Warszawa-Rembertów

Naszym celem jest niesienie pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i dbanie o dobro Pacjenta.


Spełniając swoją misję dążymy do:

 • Promowania zdrowia wśród Naszych pacjentów,
 • Poprawę dostępności i jakości świadczeń,
 • Świadczenie usług w sposób skuteczny, profesjonalny i ekonomiczny,
 • Przywracania zdrowia choremu przy pełnym poszanowaniu jego praw i zaufania,
 • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu,
 • Profesjonalnej organizacji pracy na wszystkich szczeblach organizacji,
 • Unowocześnianie bazy sprzętowej i technicznej,
 • Sukcesywną poprawę infrastruktury Zakładu.

Głównym naszym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 • Ambulatoryjnych świadczeń ogólnostomatologicznych,
 • Świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • Świadczeń z zakresu fizjoterapii,
 • Programów profilaktycznych,
 • Dotacji m.st. Warszawy.