Witamy na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów

Aktualności

Ogłoszenie
Dyrektor SZPZLO Warszawa Rembertów informuje o ogłoszeniu konkurs ofert na realizację┤ świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Lekarz POZ
Lekarz Chirurg
Fizjoterapeuta

Szczegóły w zakładce zamówienia publiczne.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA


Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie takim powietrzem przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza, wprowadzono uchwałę antysmogową1, która obowiązuje od kilku lat wszystkich mieszkańców Mazowsza.


Ponieważ smog nie daje za wygraną, uchwała została znowelizowana2. Nowe przepisy obowiązują od 14 maja 2022 r.


JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

W przyszłym roku, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności, od 1 stycznia 2028 r. zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.


Wyjątek: zakaz spalania węgla nie dotyczy Cię, jeśli zainstalowałeś kocioł, piec, kominek lub inny ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe (np. węgiel, drewno czy pellet):


- przed 11 listopada 2017 r., spełniający wymogi klasy 5,

lub

- przed 1 czerwca 2022 r., spełniający wymogi ekoprojektu.


Nie wolno będzie ogrzewać paliwami stałymi nowo budowanych budynków jeśli wystąpisz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem po 1 stycznia 2023 r., o ile możliwe będzie ich podłączenie do sieci ciepłowniczej.


POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku możesz otrzymać dofinansowanie z gminnego programu dotacyjnego lub z krajowego programu Czyste Powietrze. Dotacje możesz łączyć.


Skorzystaj też z ulgi termomodernizacyjnej.


W ramach programów możesz uzyskać dotacje do wymiany kotłów i pieców na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi). Więcej informacji uzyskasz na stronach:

www.eko.um.warszawa.pl/dotacje - dotacje warszawskie,

www.czystepowietrze.gov.pl - program Czyste Powietrze.


W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w wymianę źródła ciepła na nowoczesne oraz ocieplenie budynku, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!


WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej jest kontrolowane. Za użytkowanie niedozwolonych źródeł ciepła i opału możesz otrzymać mandat do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów, Twoja sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!


Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


UWAGA!


                         Zasady korzystania z porad lekarskich


Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?


Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz.


Kiedy bezpośrednia wizyta

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 1. Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 2. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 4. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 5. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.


Kiedy teleporada

Korzystasz z teleporady, gdy:

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.


Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).


Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:

 • w miejscu leczenia
 • na stronie internetowej
 • telefonicznie na Twoją prośbę.


Informacja powinna zawierać następujące dane:

 • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad (telefonicznie)
 • sposób ustalenia terminu teleporady (osobiście lub telefonicznie)
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia (kontakt telefoniczny obustronny w ustalonych godzinach)
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
 • instrukcje o:
  • sposobie realizacji e-recepty. (Pacjent otrzymuje wiadomość sms z kodem, z którym udaje się do apteki gdzie łącząc go z numerem PESEL pozwala on na realizację e-recepty. Możliwe jest również uzyskanie informacji i rejestracji przychodni. Ważne aby w danych przychodni lub na koncie pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl udostępnić aktualny numer telefonu).
  • sposobie realizacji e-skierowania. (Sposób realizacji e-skierowania jest identyczny jak e-recepty opisany powyżej).
  • sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne. (Sposób realizacji e-skierowania jest identyczny jak e-recepty opisany powyżej).
  • sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych (skierowanie odbiera się osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej w rejestracji przychodni).
  • możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – telefonicznie lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.


Jak przebiega teleporada

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.


Gdzie do lekarza

Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne:

 • listy poradni POZ, które udzielają teleporad
 • wykazy otwartych poradni specjalistycznych, poradni rehabilitacyjnych i stomatologicznych.SZPZLO WARSZAWA-REMBERTÓW

PILNIE POSZUKUJE PIELĘGNIARKI

W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

DO PRACY W SZKOŁACH W REMBERTOWIE

logo zozpng

    KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 515-180-231mhpv2jpg

Misja SZPZLO Warszawa-Rembertów

Naszym celem jest niesienie pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i dbanie o dobro Pacjenta.


Spełniając swoją misję dążymy do:

 • Promowania zdrowia wśród Naszych pacjentów,
 • Poprawę dostępności i jakości świadczeń,
 • Świadczenie usług w sposób skuteczny, profesjonalny i ekonomiczny,
 • Przywracania zdrowia choremu przy pełnym poszanowaniu jego praw i zaufania,
 • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu,
 • Profesjonalnej organizacji pracy na wszystkich szczeblach organizacji,
 • Unowocześnianie bazy sprzętowej i technicznej,
 • Sukcesywną poprawę infrastruktury Zakładu.

Głównym naszym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 • Ambulatoryjnych świadczeń ogólnostomatologicznych,
 • Świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • Świadczeń z zakresu fizjoterapii,
 • Programów profilaktycznych,
 • Dotacji m.st. Warszawy.