Witamy na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów

Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń medycznych

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację świadczeń medycznych w zakresie:

-   Realizacji badań USG dla dorosłych i dzieci w siedzibie i na sprzęcie ZleceniodawcySzczegóły w zakładce "Zamówienia publiczne"


SZPZLO WARSZAWA-REMBERTÓW

PILNIE POSZUKUJE PIELĘGNIARKI

W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

DO PRACY W SZKOŁACH W REMBERTOWIE

logo zozpng

    KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU 515-180-231mhpv2jpg

Misja SZPZLO Warszawa-Rembertów

Naszym celem jest niesienie pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i dbanie o dobro Pacjenta.


Spełniając swoją misję dążymy do:

 • Promowania zdrowia wśród Naszych pacjentów,
 • Poprawę dostępności i jakości świadczeń,
 • Świadczenie usług w sposób skuteczny, profesjonalny i ekonomiczny,
 • Przywracania zdrowia choremu przy pełnym poszanowaniu jego praw i zaufania,
 • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu,
 • Profesjonalnej organizacji pracy na wszystkich szczeblach organizacji,
 • Unowocześnianie bazy sprzętowej i technicznej,
 • Sukcesywną poprawę infrastruktury Zakładu.

Głównym naszym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • Świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 • Ambulatoryjnych świadczeń ogólnostomatologicznych,
 • Świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • Świadczeń z zakresu fizjoterapii,
 • Programów profilaktycznych,
 • Dotacji m.st. Warszawy.