Warszawa, 04 grudnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Nr sprawy : 1/11/2019/ZZ

przedmiotem zamówienia było:

wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów za 2019 i 2020 rok.


Zgodnie z zapisami specyfikacji zamówienia oceny ofert dokonywało Biuro Polityki Zdrowotnej miasta st. Warszawy. Wynik zamieszczono poniżej w pliku .pdf 

Osoba do kontaktów: Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Specyfikacja - instrukcja dla oferentów wraz załącznikami - plik .zip


Wynik.pdf

Załącznik 2a do protokołu z postępowania

Warszawa, dnia 12.11.2019r.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie Regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30.000 Euro oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/10/2019/ZZ z dnia 21 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.

 

Numer sprawy: 1/10/2019/ZZ

 Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

 

informuje że do konkursu


„Rozbudowa budynku przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Zawiszaków 23 w Warszawie-Rembertów w oparciu o posiadany projekt koncepcyjny rozbudowy”.

wpłynęły dwie oferty:  


Po przeanalizowaniu ofert Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zaproszeniu do dalszych rozmów oferenta, który przedstawił niższą ofertę cenową.

Oferta, która przechodzi do etapu dalszych rozmów to oferta firmy:


Atelier Zetta Zenon Zabagło
03-511 Warszawa
ul. Pratulińska 10/2

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje, że:

 

w siedzibie Filii nr 1 Przychodni nr 1 przy ulicy Dwóch Mieczy 22a dysponuje dwoma pomieszczeniami na piętrze budynku (gabinet i pomieszczenie socjalne) o łącznej powierzchni 35m2, które chce przeznaczyć do wynajęcia pod komercyjną działalność zdrowotną o profilu innym niż działalność SZPZLO.

 

Udostępnienie wynajętych pomieszczeń określa się jako umowa na wyłączność.

 

Minimalny czynsz wynajmu ustala się na 50zł za m2. Na czynsz składają się  zryczałtowane opłaty eksploatacyjne, opłaty za media i świadczenia dodatkowe w wysokości 5zł za m2 i czynsz za powierzchnie wynajmowaną oraz dostęp do powierzchni wspólnej w wysokości 45zł za m2.

 

 Przewidywany okres wynajmu: do 3 lat od dnia podpisania umowy.

 

Planowany termin zawarcia umowy 01-01-2019

 

Termin składania ofert: 27 grudnia 2019 do godz. 13:00

Oferty należy składać: SZPZLO Warszawa Rembertów, Dwóch Mieczy 22a

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767.