Warszawa, dnia 04.10.2019r.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie regulaminu zamówień do 30000€ oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/09/2019/ZZ z dnia 16 września 2019r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.

 Numer sprawy: 1/09/2019/ZZ

 

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

 

 informuje

 

W związku z otrzymaniem jednej oferty, której wartość przekroczyła oczekiwania Zamawiającego
Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zakończeniu konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

                                           Dyrektor SZPZLO Warszawa Rembertów
                                                    Bogdan Obuchowicz

 
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje, że:

 

w siedzibie Filii nr 1 Przychodni nr 1 przy ulicy Dwóch Mieczy 22a dysponuje dwoma pomieszczeniami na piętrze budynku (gabinet i pomieszczenie socjalne) o łącznej powierzchni 35m2, które chce przeznaczyć do wynajęcia pod komercyjną działalność zdrowotną o profilu innym niż działalność SZPZLO.

 

Udostępnienie wynajętych pomieszczeń określa się jako umowa na wyłączność.

 

Minimalny czynsz wynajmu ustala się na 50zł za m2. Na czynsz składają się  zryczałtowane opłaty eksploatacyjne, opłaty za media i świadczenia dodatkowe w wysokości 5zł za m2 i czynsz za powierzchnie wynajmowaną oraz dostęp do powierzchni wspólnej w wysokości 45zł za m2.

 

 Przewidywany okres wynajmu: do 3 lat od dnia podpisania umowy.

 

Planowany termin zawarcia umowy 01-10-2019

 

Termin składania ofert: 27 września 2019

Oferty należy składać: SZPZLO Warszawa Rembertów, Dwóch Mieczy 22a

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767.